כל הכבוד חיים שאתה בודק 

אני אכין לך דף מחר אחרי שאתקין את הבקר בקומה התחתונה.

כרגע ניתן לצפות בציוד לפי מספר החדר