top of page

שלום לכל המצטרפים החדשים למערכת הניטור. בכל מקרה של שאלה\התראה או משהו בלתי מובן ניתן לפנות לאיתי בטלפון 050-3427375 בכל שעות היום והלילה.

המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן

bottom of page