top of page

SM-C-1

מערכת ניטור SM-C-1 מבוססת על תשתית סלולרית. כל בקר מכיל כרטיס DATA SIM עצמאי ומצברים נטענים המקנים לבקר יכולת עבודה של שלושה ימים ללא חיבור לרשת החשמל, כמו כן ניתן למקם ולהזיז את הבקרים לכל מקום בארץ ובחו"ל בהתאם לכיסוי הרשת הסלולרית.
קיימים כמה סוגי בקרים המכילים מספר שונה של כניסות אנלוגיות ודיגיטליות להם ניתן לחבר מגוון רחב של חיישנים וחיבורי מגע יבש. הבקרים משדרים את הנתונים בפרקי זמן המוגדרים מראש. אנליזת הנתונים ושליחת התראות (SMS, Mail או הודעה קולית) מתבצעת ב- Server  הנמצא אצל הלקוח או בחברה. הגדרת הנתונים וצפייה בזמן אמת בהיסטוריית הנתונים מתאפשרת דרך אתר האינטרנט.

bottom of page